Life&Death 1000

posted on 24 Sep 2010 22:50 by kel2ol2o in Book

Life&death 1000ข้อ หรือพันถี

เวอชั่นเล่มฟ้าจะแบ่งเป็น2เล่ม เล่มละ 500ข้อ

เล่มแดง 1000ข้อ แต่เนื้อหาเหมือนกันหมด

โจทย์มี3ระดับ คือ 1-3ดาว

พันถีถือเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ได้รับความนิยม

ใช้ในการฝึกในจีน  ทั้งร.ร.เนี่ยเว่ยผิงและร.ร.หม่าเสี่ยวชุน

ถือเป็นเล่มเริ่มแรกในการฝึกโจทย์หมากเป็นหมากตาย ก็ว่าได้

Comment

Comment:

Tweet