โถหมาก

posted on 25 Sep 2010 20:06 by kel2ol2o in GoBowl

 

โถหมาก

-มีหลากหลายรูปแบบ เช่นแบบลายโบราณ ลายราชวงศ์จีน

ลายทอง โถ2ชั้น(ทำเพื่อไว้เล่นแพร์โกะ) โถทรงหลายเหลี่ยม

แต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้กันแบบธรรมดา

 

 -วัตถุดิบ ที่นำมาใช้หลากหลายหลักๆก็จะนิยมใช้ไม้มาทำ

นอกจากนั้นก็จะมี หินอ่อน พลาสติก อลูมิเนียม

 

-ขนาดของโถ

ขึ้นอยู่กับว่าใช้ เม็ดขนาด Sizeเท่าไร ยิ่งเม็ดหนา โถหมาก

ก็จะต้องยิ่งอ้วนและสูงมากขึ้น

 

-ภาพโถชนิดต่างๆ

 

โถหมากทำจากไม้ Black persimmon tree

 

โถหมากทำจากไม้ Black persimmon tree

ทรง Honinbo

 

โถหมากทำจากไม้ Island mulberry

 

โถหมากทำจากไม้  Island mulberry

 

โถหมากทำจากไม้ Quince

 

โถหมากทำจากไม้คายะ

 

โถหมากทำจากไม้คายะจากใต้หวัน

 

โถหมากทำจากไม้ Mulberry

 

โถหมากทำจากไม้ Rosewood จากเวียดนาม

 

โถหมากทำจากไม้ Rosewood จากพม่า